Menu

Børneattester

Gørløse SI prioriterer børns sikkerhed mod pædofili i sportsmiljøet højt, og arbejder derfor aktivt med at forebygge mod og afsløre forsøg på pædofili.

"Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v." blev vedtaget d. 16. juni 2005 og trådte i kraft pr. 1. juli 2005.

Det betyder, at vi som forening er forpligtet til at indhente børneattest ved "ansættelse" af frivillige ledere/hjælpere der får direkte adgang til børn under 15 år. Alle Gørløse SIs ungdomstrænere og ungdomsholdledere skal desuden en gang årligt udfylde en børneattest, som sendes til politiet for at kontrollere om de er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år.

Forebyggelse er som bekendt altid bedre end helbredelse, så vi opfordrer til en åben og tæt dialog mellem forældre, trænere og ledere, således at der er fælles konsensus om grænserne for graden af fysisk kontakt mellem træner/leder og børn på hvert enkelt ungdomshold.

GSI's bestyrelse er per lov forpligtiget til at efterleve fortrolighedskravene til de oplysninger, der videregives fra registeret.

Klubben har etableret en administrativ procedure for kontrollen. De ansvarlige er Gørløse Si's hovedbestyrelses medlemmer.

Forældrenes kontaktpersoner i GSI's indsats mod pædofili er GSIs bestyrelse.

Mere om børneattesten:

En børneattest er en særlig straffeattest, som kun indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år. En børneattest fortæller om en person har været dømt for: Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år. Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi. Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år. Den udstedes af Rigspolitiet.

Det kræver at personen man gerne vil tjekke siger ja til det, og at vedkommende som led i sin ansættelse eller sit frivillige arbejde er i direkte kontakt med børn under 15 år. Trænere, instruktører og faste hjælpere anses som "ansatte" i Gørløse SI, og vi har pligt til at søge børneattest til disse. Forældre, der modtager børnebesøg i anledning af f.eks. fødselsdag eller som hjælper ved en turneringsdag i klubben eller ved at køre børn til stævner, omfattes ikke.

Det samme gælder forældre, der lejlighedsvist deltager i lejre eller lignende, når børnene er ledsaget af trænere, ledere m.fl. Kort sagt skal børnene altid være i selskab med ledere/hjælpere der har børneattest.

Vi indsamler statistik cookies på vores hjemmeside udelukkende med formålet om at forbedre vores brugeres oplevelse.
Luk